Vi ber dig fylla i hur du ser på följande delar i GKSS Match Cup Sweden:
Mycket bra (5)
4
Varken eller (3)
2
Mycket dåligt (1)
Vet ej
Ditt helhetsintryck av evenemanget
Arrangemang & organisation
Den sportsliga kvaliteten på tävlingen
Stämning & atmosfär i samband med tävlingarna
”Junior Arena” intill Strandverket
Race Village (sponsorernas yta)
Den publika serveringen vid Strandverket
Möjligheten till att köpa mat & dryck